Ahmadiyya - den pånyttfödda Islam

Ahmadiyya är ingen ny religion. Det är en pånyttfödelse av Islam, den Islam som Profet Muhammad (Guds välsignelser och nåd över honom) presenterade för mänskligheten för 1400 år sedan men som människorna glömt av genom tiden. Den utlovade Messias har genom
Ahmadiyya klargjort många olika missförstånd som uppstått i religionen. Bland annat har han brutit korsets makt genom att påvisa att läran om treenigheten är falsk och inte alls något som
profet Jesus lärde ut.

Han har också upphöjt kvinnans status enligt Islamisk lära där han yttrat att kvinnan har frihet att ärva, jobba, äga, gifta sig med vem de vill etc. Han har också klargjort den sanna innebörden av Jihad som innebär att man ska förbättra sig själv hela tiden och avstå
från onda handlingar och hela tiden sträva efter att nå Gud.

Läs mer...

     

"Islam är en fredlig religion"

En föreläsning framförd på Universitet D´abomey-Calavi (Cotonou) av hans helighet Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, den internationella Ahmadiyya Muslimska rörelsens överhuvud, under sitt senaste framgångsrika besök i Ghana, Burkina Faso och Nigeria.

Jag har blivit ombedd om att sprida ljus över Islam som en fridsam religion. Med tanke på tidsbristen kan jag endast kortfattat beröra ämnet.
Närhelst man önskar att prata om Islam som en fridsam religion dyker frågan upp helt naturligt upp i tankarna att eftersom det finns så många religioner i världen såsom judendom, kristendom, hinduism, Buddism, etc., när det kommer till att ta reda på om huruvida Islam är en fridsam religion, varför skulle Islam vara avvikande i detta avseende?

En anledning till detta är att några år efter att Islam grundats, började anti-Islamiska krafter
propagera mot Islam som varande en religion av extremism och våld och med en önskan att tvinga andra till att omfatta Islam med hjälp av svärdet. Det är givetvis ett helt felaktigt påstående.

Läs mer...

     

Förbjuda burka?

Burkan eller hijab som är ett slags all täckande plagg, bärs av muslimska kvinnor där endast ögonen lämnas exponerade har hamnat i rubrikerna igen! Frankrikes president Nicolas Sarkozy höll ett historiskt tal i parlamentet måndagen den 22 juni 2009. Han kritiserade starkt muslimska kvinnors bärandet av burka i Frankrike och citerade följande:

"Problemet med burkan är inte ett religiöst problem. Det är en fråga om frihet och värdighet för kvinnor. Detta är inte en religiös symbol utan det är ett tecken på underkastelse och ett tecken på förtryck. Jag vill strängt påtala att burkan inte är välkommen i Frankrike. I vårt land kan vi inte acceptera att kvinnor är instängda bakom ett stängsel, avskurna från det sociala livet och berövade av sin identitet. Detta är inte ideologin som vi har för kvinnors värdighet."

Läs mer...