Ahmadiyyat

 

Ahmadiyyat

Det Ahmadiyya Muslimska Samfundet är en internationell religiös organisation med församlingar i över 195 länder i Afrika, Asien, Nord- och Sydamerika, Australien och Europa. Detta är den mest dynamiska benämningen av Islam i modern tid, med medlemmar runt om i världen som överstiger tiotalet miljoner.

Ahmadiyya Muslimska Samfundet skapades år 1889 av Hans Helighet Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), i en liten och avskild by Qadian i Indien, som ligger i provinsen Punjab. Han gjorde anspråk på att han var den förväntade reformatorn i de senare åren, den Väntade av alla världens religioner (Messias och Imam Mahdi). Samfundet han startat är det välvilliga budskapet av Islam förkroppsligat – fred, universellt brödraskap och underkastelse för Guds vilja – i dess renhet. Hans Helighet Ahmad proklamerade att Islam är människans religion:

”Religionen för människan av den rätta vägen” (Den heliga Qur’anen 98:6).


Med dess övertygelse så har Ahmadiyya Muslimska Samfundet inom ett sekel nått jordens alla hörn. Vart samfundet än är etablerat så strävar det efter att utöva en konstruktiv influens av Islam genom sociala projekt, läroinstitut, sjukvård, Islamiska publikationer och byggandet av moskéer, även då de blir förföljda i vissa länder. Ahmadi-muslimer har förtjänat utmärkelsen av att vara ett lagföljande, fredfullt, ståndaktigt och välvilligt samfund.

Ahmadiyya Muslimska Samfundet inom Islam skapades under gudomlig vägledning vars mål var att återuppliva Islamisk moral och spirituella värderingar. Det uppmuntrar dialog mellan olika trosuppfattningar, och försvarar Islam ihärdigt och försöker att rätta till missuppfattningarna om Islam i västvärlden. Ahmadiyya förespråkar fred, tolerans, kärlek och förståelse mellan olika trosföljare. Det tror starkt på och agerar på vad den heliga Qur’anen lär en: ”Det finns inget tvång i religionen.” (2:257). Samfundet är starkt emot våldsamheter och terrorism i all dess form och orsak.

Samfundet ger en klar bild av Islamisk (muslimsk) visdom, filosofi, moral och spiritualitet som härrör från den heliga Qur’anen och hur den Heliga Profeten av Islam, Muhammad (må Allahs frid och välsignelser vare med honom) betedde sig (Sunna). Några Ahmadi-muslimer som den bortgångne Sir Muhammad Zafrulla Khan (Pakistans första utrikesminister; 17:e presidenten i FN (General Assembly of U.N.O president); domare i den internationella domstolen i Haag) och Dr. Abdus Salam (nobelpristagare i fysik år 1979), har även de blivit uppskattade av världssamfundet för deras enastående tjänster och prestationer.

Efter dess grundares död så har Ahmadiyya Muslimska Samfundet letts av dess valda efterföljare – Kalifs. Den nuvarande Kalifen, för samfundet är Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad, som valdes år 2003. Hans officiella titel är Khalifatul Masih V.