Khilafat i Ahmadiyyat

 

Khilafat i Ahmadiyyat

Efter bortgång av den utlovade Messias (1908) inrättades institutionen av Kalifatet i Isalms Ahmadiyya samfund. Denna institution innebär att samfundet väljer genom val, en ledare som för samfundets arbeten vidare. Idag 100 år senare leds samfundet av den femte Kalifen, Hans Helighet Mirza Masroor Ahmad.


Nedan följer en kort bibliografi av Kalifen:

Hazrat khalifatul Massih 1:    Hazrat_Khalifatul_Massih_1.pdf
Hazrat khalifatul Massih 2:    Hazrat_Khalifatul_Massih_2.pdf
Hazrat khalifatul Massih 3:    Hazrat_Khalifatul_Massih_3.pdf
Hazrat khalifatul Massih 4:    Hazrat_Khalifatul_Massih_4.pdf
Hazrat khalifatul Massih 5:    Hazrat_Khalifatul_Massih_5.pdf