Islams fem pelare

 

Islams fem pelare

Islam kräver av sina anhängare, inte bara att tro på vissa saker men också att utföra vissa arbetsuppgifter. I det här avsnittet kommer vi att behandla de uppgifter som hänför sig till att tillbedja Gud.

Tillbedjan av Gud, i en eller annan form, är gemensam för alla religioner i världen. Syfte att tillbedja Gud i Islam är att framkalla Hans hjälp och vägledning i att leda ett meningsfullt liv i denna värld, och att förvärva Hans egenskaper.

När vi prisar en sak, vill vi förvärva den och uppskatta dess attribut. Att Prisa Gud är att uppskatta Hans egenskaper och väcka en önskan att förvärva dem. Att vara barmhärtig när situationen så kräver, att vara bestämd när situationen erfordrar. Den Helige Profeten sade: "Skapa i er Guds egenskaper". Enbart recitation av Guds beröm av tungan, alltså inte tillräckligt.

I vidare bemärkelse, är tillbedjan lyda Gud. Olika rituella dyrkar beskrivs nedan är bara medel för att utbilda själen och disciplinera sig själv. De fem grundläggande akter av tillbedjan i islam är:

1. Trosdeklarationen (Kalima)
2. Bön (Namaz)
3. Fasta (Roza)
4. Pilgrimsfärd (Hajj)
5. Zakat (Allmosor)

 

Läs mer om de fem pelarna i nedan artikel:

Titeln på boken:          Islams fem pelare
Skriven av:                  
Länk till boken:            Islams fem pelare.pdf