Khulafa-e-Rashideen

 

Khulafa-e-Rashideen

Vi har nedan tagit fram en artikel som kortfattat beskriver Kalifatet inom islam. Artikeln förklarar kort om följande Kalifer:

- Hadhrat Abu Bakr Siddiq ra
- Hazrat Umar Faruq ra
- Hazrat Uthman Ghani ra
- Hazrat Ali bin Abi Talib ra
 

Läs mer om detta i nedan artikel:

Titeln på artikeln:        Khulfa-e-rashideen
Skriven av:
Översättning av:         Mubashir A. Virk
                  
Länk till artikeln:            Khulafa-e-Rashideen.pdf