Islams trosartiklar

 

Islams trosartiklar

Islam betyder fred. Däri ligger Islams själ och ande. Det är ironiskt att en religion av fred är förstådd idag i väst som krigets, terrorismens, kaoset och tumultets religion. Medan i verkligheten är Islam inte bara fred till namnet, utan fred råder över alla dess läror och fungerar som en nyckel till dess förståelse. Om översatt ordagrant är dess andra mening underkastelse. Så orden fred och underkastelse skapar en full bild av Islam. Medan fred är i relation till Muslimens inställning mot hans medmänniskor och även i relation till den djupa tillfredsställelsen han finner i Islam, ordet underkastelse beskriver en muslims attityd mot Gud. Så i ett enda ord är religionens hela filosofi summerad. Det är intressant att notera att enligt Islam måste varje sann religion ha dessa två nödvändiga drag för att kunna ange dess gudomliga ursprung. Enligt Islam strävade alla religioner efter att föra människan tillbaka till dess skapare å ena sidan, och att etablera den perfekta relationen med sina medmänniskor å andra sidan.

Islam har fem grundläggande trosartiklar, som måste utövas av alla som vill bli Muslimer. Även om Islam redan är indelat i många sekter - likt alla andra religioner – så finns det endast en åsikt i denna fråga. Vilken titel än är som inriktningen känns igen på, må det vara Sunniter eller
Shiiter, tror alla på dessa fem grundläggande artiklarna.

Den första av dessa är att ha en stark tro på Guds absoluta Enighet. Det är en Enighet som är oförstörbar och odelbar, och som inte kan kompromissas i någon form.

Den andra artikeln skildrar tron på änglarna. Även om det finns varierande meningar bland Muslimerna om änglarnas begrepp tror alla muslimer på änglarnas existens.

Den tredje artikeln skildrar tron på böckerna. I religiösa termer hänförs dessa till sådana Gudomliga heliga böcker som innehåller en ny lära och som kommer med en ny religiös lag. Böckerna är nämnda efter änglarna därför att mycket ofta är uppenbarelserna överförda till människan genom änglarnas agentur, som spelar en central roll i fraktandet av det Gudomliga budskapet till budet. Änglarna har många andra uppgifter att utföra, men om dessa skall vi diskutera senare. Den fjärde artikeln skildrar tron på budbärarna eller profeterna som ibland kommer med nya regler för livet för ett bestämt folk i en bestämd tidsålder. Och som ibland
enbart skickas med syftet att reformera.

Den femte och sista trosartikeln skildrar Domedagen. Det innebär också att varje människa kommer att bli upplyft till någon form efter döden och kommer att hållas till svars inför Gud om hur denne levt sitt liv här på jorden.

Dessa är Islams fem grunder. Emellertid finns det enligt vissa en sjätte beståndsdel i den muslimska tron inkluderad i grunderna från Islams Heliga Grundare, och det är tron på den Gudomliga förordningen. Låt oss nu studera dessa artiklar mer detaljerat var för sig.

 

Läs mer om trosartiklarna i nedan bok:

Titeln på boken:           En elementär studie av Islam
Skriven av:                  Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ra

Översättning av:           Waseem Ahmad Zaffar
                                  Amer Saeed Rajaad

Länk till boken:             En_elementarstudie_av_Islam.pdf