Allah

Namnet på den Ende, den Högste även känd som Gud inom andra tron

 

Vem är Allah?

O ni lyssnande hör! Vad kräver Gud från er? Enbart det att ni blir Hans. Förbinda inte någon med Honom varken i himlen eller på jorden. Vår Gud är Den Gud som är lika levande som förr. Han pratar även nu som tidigare och lyssnar på fortfarande som förr. Det är löjligt att tro att Han enbart lyssnar nuförtiden på men inte pratar. Sanningen är att Han såväl lyssnar som pratar.

Hans alla egenskaper är oföränderliga och ingen av Hans egenskaper har varken blivit föråldrad eller kommer att göra det heller. Han är den Ende och ingen är Hans kompanjon. Han har ingen son och inte heller någon fru. Han är enastående och har inte Sitt like. Det finns ingen människa som kan ens dela Hans enastående utmärkelse. Ingen är Hans like. Det finns ingen likt Honom i Hans utmärkelser heller. Han är nära trotts avlägsenheten och är avlägset trotts närheten. Han visar sig inför de som är skänkta med gudomliga nattvardsgång i någon form som avspeglar Honom. Men Han har varken någon kropp eller gestalt. Han står överst allt men man kan inte påstå att någon är under Honom. Han är på Himlen men det kan inte påstås att Han inte är på jorden. Han äger alla fullkomliga egenskaper och är en uttryck för allt
värdig tillbedjan. Han är ursprungskälla till allt god. Han äger all makt och är källa till alla välsignelser och till Honom återvänder alla saker till sist. Han är Herre av alla rike och är skriftställare till all fullkomlighet.

Han är fri från alla brister och svaghet. Det är Han som är berättigad till att alla världsliga- och himmelskavarelser bör be till Honom. Inget är omöjligt för Honom. Samtliga själar och dess krafter och samtliga partiklar och dess krafter är skapta av Honom. Inget kan manifestera sig utan Honom. Han manifesterar sig Själv genom Sina Krafter, Sin Mäktan och Sina Tecken. Vi kan nå Honom enbart med Hans hjälp och Han manifesterar alltid sig till de rättfärdiga och visar de Sina krafter. På det här sättet kan Han igenkännas och på liknande sätt kan man
identifiera bana till Hans välbehag. Han ser utan några fysiska ögon, lyssnar utan några fysiska öron och pratar utan någon fysisk tunga. På samma sätt kan Han bringa fram från intet till beståndet. I era drömmarna erfarar ni en värld skapat av Gud utan någon materia och kan visa saker och ting närvarande som har varit borta eller inte ens har existerats. Sålunda tillhör alla Krafter Honom. Ovetande är den som förnekar Hans Mäktan. Blind är den som är omedveten om Hans outgrundliga Krafter. Han gör allt eller kan göra allt utan att bryta mot Sin Gudomlig heder eller Sina Ord. Han är den Ene i sitt slag, sitt umärkande drag, sina handlingar och i sin fullmäktan. Alla portar till Honom är avstängda förutom en som är öppnad av Den Heliga Quraanen. Det är inte nödvändigt att följa alla gångna profeter eller gångna heliga skrifter individuellt för att Hazrat Mohammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) profetien innefattar och omfamnar alla dessa läror. Med undantag av denna vägen är alla vägar avstängda. Samtliga sanningar som bär en till Gud finns i den (Quraniska läran).

Ingen annan sanning skall komma efter den och det finns ingen sanning före som inte finns i den. Därför är samtliga gångna gudomliga läror förseglade i denna Profetens (Mohammad—Allahs frid och välsignelser vare med honom) lära och så borde det vara för att allt som har en början har också ett slut. Mohammads läran saknar dock inga välgörenheter. Faktum är att det är mest givmilt av alla lärorna. Lydnaden av denna läran bär en i närheten till Gud på ett mycket enkelt sätt. Dess lydnaden kan tillbringa gåvor av Guds kärlek och uppenbarelser i ännu större omfattning än tidigare men dess perfekta anhängare kan inte kallas för en profet ensamt för att det är förolämpning av den perfekta profetismen av Mohammad. Givetvis kan en perfekt anhängare kallas för en anhängare och en profet i kombination och då är det ingen förolämpning av den perfekta profetismen av Mohammad utan det tillfogar glansen ännu mer*.

[Testamentet]