Ahmadiyyat i Sverige

Ahmadiyyat i Sverige

Redan 1935 sände den andre kalifen maulvi Ghulam Ahmad Bashir, dåvarande Missionär i Holland, Till Sverige för att undersöka om en mission kunde öppnas i Sverige och den 14 juni 1956 sändes imam Kamal Yousuf som den förste muslimske missionären till Skandinavien. Han åtföljdes av CH. Zafrullah Khan, domare vid internationella domstolen i Haag.

Den första missionen flyttades efter några turer till Köpenhamn, som blev centrum för den muslimska missionsverksamheten i hela Skandinavien. Först 1970 öppnades en egen svensk mission.

Den förste svenske medlemmen i islams Ahmadiyya Djamaát var Gunnar Eriksson, då en 17-årig studerande, som erhöll det muslimska namnet Saiful-Islam Mahmud. Han tilltalades senare titeln ”Hedersmissionär” som bevis på uppskattning för hans förtjänstfulla insatser.

Den första och andra Skandinaviska konferensen hölls i Sverige och representanter från Pakistan och Egyptens diplomatiska kår deltog i den första och representanter från Egypten, Syrien, Indonesien, Pakistan och Yugoslavien deltog i den andra.

Den tredje kalifen besökte Sverige 1973 för första gången. 1975 lade han grundstenen till moskén i Göteborg samt höll en all-europisk missionärskonferens. Han öppnade Göteborgs-moskén 1976, besökte Stockholm 1978 och sista gången han besökte Sverige var 1980.

Den fjärde kalifen besökte Sverige för första gången 1982 och ledde då Sveriges första madjlis-i-Shura. Under sitt andra besök öppnade han den andra missionen i Malmö. Han överraskade med oväntat besök 1986.

Nasir moskén har även tilldragit sig prominenta besökare från hela världen. Moskén har bl a besökts av Mirza Mubarak Ahmad (Vakil-i-ala), CH. Hamidullah, Dost Muhammad Shahid, Mr. Mustafa Sabit (Egypten. Mirza Abdul Haq Sahib, Dr. Abdul Salam Sahib (Nobelpristagare i fysik), Mr. Usman Chao, samt även prominenta ledande politiker, ambassadörer och professorer från högskolor/universitet.

Den pakistanske ambassadören i Sverige, Hans Excellens Azmat Awan överraskade med ett besök i Nasir Moskén, åtföljd av den pakistanske generalkonsuln i Göteborg.

De svenska aktiviteterna för att sprida islam sträcker sig även till Island, Finland, Polen, de baltiska staterna och vissa delar av Sovjetunionen, och till och från besöker missionerande grupper dessa länder.

Det finns nu omkring 700 Ahmadiyya-muslimer i Sverige och den svenska Ahmadiyya-missionen har officiell befogenhet att förrätta vigsel sedan 1981. Omkring 4000 besökare kommer årligen till moskén i Göteborg och en introduktion till islam och Ahmadiyya ingår ni i gymnasiekursen på svenska skolor. Id-bönen besöks även av bl a turkar och araber.